Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Lista aktualnie relizowanych projektów badawczych

Kierownik

Rodzaj

projektu

Data rozpoczęcia /zakończenia Nazwa projektu Budżet projektu
Małgorzata Ziobro NCN PRELUDIUM

06.02.2019

/05.02.2022

Ewolucja płaszcza litosferycznego Ziemi pod NE przedłużeniem rowu górnego Renu (Vogelsberg) i  w Masywie Centralnym 209 813 zł
Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz MINIATURA

13.09.2017

/12.09.2019

Potencjał radonowy terenu, a wielkość promieniowania gamma 49 500 zł
Jacek Szczepański

NCN

OPUS

12.02.2016

/11.02.2020

Recykling przedwaryscyjskiej skorupy kontynentalnej w trakcie orogenezy waryscyjskiej na przykładzie kompleksów krystalicznych pasma Kamieńca Ząbkowickiego oraz metamorfiku Doboszowic (Sudety Środkowe, Masyw Czeski). 675 040 zł

Katarzyna Kądziołka

MNiSW

Diamentowy

Grant

06.12.2016

/06.04.2019

Analiza środowiskowego wpływu historycznych żużli hutniczych z okolic Leszczyny i Kondratowa 146 614 zł 
Anna Potysz

NCN

FUGA

01.11.2016

/31.10.2019

Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów hutniczych z produkcji miedzi 601 420 zł
Magdalena Matusiak-Małek

NCN

OPUS 12

09.08.2017

/08.08.2020

Płaszcz litosferyczny pod północną Europą: porównanie skał litosferycznego płaszcza Ziemi z wybranych obszarów działania orogenezy kaledońskiej do skał płaszcza podściałającego kraton północnoatlantycki i wschodnioeuropejski 475 360 zł
Jacek Puziewicz

NCN

OPUS

27.06.2018

/26.06.2020

Zapis dynamiki płaszcza Ziemi w ksenolitach z wulkanu Oku (Kamerun, Afryka) 350 150 zł
Anna Pietranik  

NCN

OPUS

 

19.01.2018

/18.01.2021

Zakres wiekowy wulkanizmu permskiego w Europie: analiza zróżnicowanych chemicznie populacji cyrkonów za pomocą CA-ID-TIMS

350 150 zł
Anna Potysz  

NCN SONATA

  Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne  

998 600 zł

Jakub Mikrut

MNiSW

Diamentowy

Grant

 

20.09.2019

/19.09.2022

Porównanie ewolucji geochemicznej i petrologii  ogniw płaszczowych o genezie ryftowej (masyw Puke) i nadsubdukcyjnej (masyw Kukesi)  z ofiolitu Mirdita (N Albania) 218 577 zł