Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Informacje dla studentów

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku - I st, II st i szkoła doktorska lib-obowiazkowe-szkolenie-bhp-dla-studentow-i-roku-i-st-ii-st-i-szkola-doktorska.pdf
Język obcy - studia I stopnia INŻYNIERIA GEOLOGICZNA lib-jezyk-obcy-studia-i-stopnia-inzynieria-geologiczna-1.pdf
Język obcy - studia I stopnia GEOLOGIA lib-jezyk-obcy-studia-i-stopnia-geologia.pdf
Język obcy - studia II stopnia GEOLOGIA lib-jezyk-obcy-studia-ii-stopnia-geologia.pdf
Terminy egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 lib-egzaminy-sesja-lato-2020.pdf
Procedura złożenia pracy dyplomowej magisterskiej lib-dyplomowanie-ii-stopien-2020.pdf
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+ lib-zapisy-na-b2-semestr-3-na-sem.-zimowy2020.2021.pdf
Test kawlifikacyjny - język obcy I rok GEOLOGII lib-test-kawlifikacyjny-jezyk-obcy-i-rok-geologii.pdf
Lista wykładów i zajęć prowadzonych zdalnie w ING lib-lista-wykladow-i-zajec-zdalnych-18-marca-2020-wnzks_ing.pdf
Lista dodatkowa (1) wykładów i zajęć zdalnych lib-lista-dodatkowa-wykladow-i-zajec-zdalnych-18-marca-2020-wnzks_ing.pdf
Lista dodatkowa (2) wykładów i zajęć zdalnych lib-lista-dodatkowa-2-wykladow-i-zajec-zdalnych-23-marca-2020-wnzks_ing.pdf
Lista dodatkowa (3) wykładów i zajęć zdalnych lib-lista-dodatkowa-3-wykladow-i-zajec-zdalnych-3-kwietnia-2020-wnzks_ing.docx.pdf
Lista dodatkowa (4) wykładów i zajęć zdalnych lib-lista-dodatkowa-4-wykladow-i-zajec-zdalnych-16-kwietnia-2020-wnzks_ing.docx.pdf
Lista dodatkowa (5) wykładów i zajęć zdalnych lib-lista-dodatkowa-5-wykladow-i-zajec-zdalnych-21-kwietnia-2020-wnzks_ing.pdf
Dyżur dydaktyczny - początek semestru letniego 2019/2020.pdf lib-dyzur-dydaktyczny_pocz-sem-letniego-2019_2020.pdf
Stypendia wyjazdowe dla studentów z programu CEEPUS lib-ceepus-info-2019.pdf
ERASMUS+ Spotkania informacyjne dla studentów i doktorantów - 8.11 i 20.11.2019 lib-erasmus_spotkanie_2019_q_v2_obszar-roboczy-1.pdf
I rok Istopień IG - informacje doyczące rozpoczęcia ćwiczeń z przedmiotu 'Podstawy geodezji' lib-podst-geodezji_informacje-wstepne.pdf
I rok Istopień IG - miejsce pomiarów (przedmiot 'Podstawy geodezji') lib-miejsce-pomiarow-mapa.pdf
Dyżur z-cy dyrektora ds. dydaktycznych w sprawach dydaktycznych- semestr zimowy 2019/2020 lib-dyzur-zima-2019_2020.doc-2.pdf
Informacja o ubezpieczeniach NNW i OC dla studentów i doktorantów lib-ubezpieczenie-nnw-i-oc.pdf
Kandydaci przyjęci na I rok studiów I, II stopnia i szkoły doktorskiej - ELEKTRONICZNE ŚLUBOWANIE lib-elektroniczne-slubowanie.pdf