Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Doktoranci

Doktoranci Studium doktoranckiego Geologii

 

mgr

Marek

Błachowicz

e-mail      

mgr

Dawid

Hamryszczak

e-mail      

mgr

Marcin

Kania

e-mail      

mgr

Katarzyna

Kądziołka

e-mail      

mgr

Aleksander

Kowalski

e-mail      

mgr

Paweł

Kurzydło

e-mail      

mgr

Arkadiusz

Przybyło

e-mail      

mgr

Michał

Słotwiński

e-mail      

mgr

Dominik

Sokalski

e-mail      

mgr

Katarzyna

Zboińska

e-mail      

mgr

Małgorzata

Ziobro

e-mail      

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej - 'Nauki o Ziemi i Środowisku' (ING)

 

mgr  Daniel   Buczko   e-mail              
mgr   Adrianna   Jankowska   e-mail           
mgr     Jakub   Mikrut   e-mail