Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Aktualności

23.11.2021

Posiedzenie naukowe Instytut Nauk Geologicznych

  

Od szczegółu do ogółu - palinologia w badaniach archeologicznych

 

Dr hab. Małgorzata Malkiewicz (ING UWr)

 

3 grudnia 2021 r. | godz. 12.00 | sala 220 ING oraz zdalnie w aplikacji Teams

 

Połącz się zdalnie tutaj


 

19.10.2021

Szkolenie BHP dla studentów I roku 2021/2022 - instrukcja logowania

 

Proszę o zapoznanie się z instrukcją logowania do obowiązkowego szkolenia BHP.

 


05.10.2021

Nowy przedmiot - MBA w geologii i ochronie środowiska

 

Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z sylabusem nowego przedmiotu, możliwego do realizacji na różnym etapie studiów.

 


 22.09.2021

DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi dni adaptacyjnych dla studentów I roku.


02.04.2021

 

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach kartograficzno-geochemiczno-mineralogicznych podnoszących kompetencje  studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

„The Wrocław Workshop of Geology” w Chęcinach (świętokrzyskie) 10-14 maja 2021

 

Ogłoszenie | Regulamin | Formularz rekrutacyjny | Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 | Komisja rekrutacyjna

 

Wyniki rekrutacji: Geologia | Inżynieria geologiczna | Ochrona środowiska 

 


29.10.2020

Licencja ArcGIS ESRI 2020/21

 

Pracownicy realizujących zajęcia dydaktyczne i prace naukowe oraz Studenci, których zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem programu ArcGIS firmy ESRI proszeni są o kontakt mailowy z administratorem licencji w celu pobrania oraz instalacji programu na prywatnych komputerach.

    


26.10.2020

Licencja Surfer & Grapher 2020/21

 

Pracownicy realizujących zajęcia dydaktyczne i prace naukowe oraz Studenci, których zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem programu Surfer i/lub Grapher, proszeni są o kontakt mailowy z administratorem licencji w celu pobrania oraz instalacji programów na prywatnych komputerach.    


24.09.2020

Uwaga! Kandydaci przyjęci na I rok studiów I, II stopnia i szkoły doktorskiej - ELEKTRONICZNE ŚLUBOWANIE

  


16.09.2020

Zarządzenie Dziekana w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego i kształcenia na odległość

Załącznik do Zarządzenia

 


10.09.2020

Szczepienia przeciwko grypie dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

  


10.09.2020

Informacje dotyczące zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie epidemii COVID-19

  


10.09.2020

Zasady kształcenia na odległość w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/21

 


Informacje:

 

Harmonogram giełd minerałów w Polsce w r. 2021

  
W ramach Projektu Złotoryjskiego budżetu Obywatelskiego w Złotoryi, prof. Andrzej Grodzicki został uhonorowany w Alei Złotych Ludzi

 

Zdjęcia z uroczystości nadania sali 220 imienia prof. dr. Józefa Oberca

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI