Witamy w Instytucie Nauk Geologicznych UWr

Treści programowe (sylabusy)

Uwaga! Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie to pliki typu PDF, które zawierają karty poszczególnych przedmiotów.

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza
sylabusy

Specjalizacja hydrogeologia
sylabusy

Specjalizacja petrografia i mineralogia stosowana
sylabusy

Specjalizacja geochemia i gospodarka odpadami
sylabusy

Przedmioty fakultatywne
sylabusy