Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Tajemnice Ziemi i Wszechświata

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zaprasza na XVII cykl wykładów multimedialnych przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą, a szczególnie maturzystów pt.: 
„Tajemnice Ziemi i Wszechświata”

Wszystkie wykłady będą się odbywały w Instytucie Nauk Geologicznych,
Pl. M. Borna 9 w sali 503 (V piętro) o godz. 10.00 - 11.00.

Ze względu na duże  zainteresowanie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie większych grup uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (tel. 071-375-92-05)

lista dotychczas wygłoszonych wykładów
(w formacie pdf)

Wszystkie dotychczasowe wykłady z lat 2002-2019 można zamawiać do szkół (kontakt - mgr K. Moskwa - tel. 071-375-94-37)


Lista wykładów na rok akademicki 2019/2020:

19.10.2019 dr Anna Potysz

'Odpady przemysłu hutniczego: powstawanie, charakterystyka i zastosowanie'


23.11.2019 dr Jolanta Muszer

'Mityczne bestie a skamieniałości, czyli o ziarnie prawdy'

 

14.12.2019 dr Jakub Ciążela, CBK PAN

'Dlaczego i jak geolodzy wiercą w dnie oceanu'


18.01.2020 mgr Antoni Stryjewski

'Kamienie szlachetne - natura i oczarowania'


29.02.2020 dr Artur Sobczyk

'Zlodowacenia i lądolody'


21.03.2020 dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz

'Radioaktywność naturalna środowiska'


18.04.2020 prof. dr hab. Stanisław Staśko, dr hab. Sebastian Buczyński

'Susze i ich odzwierciedlenie w zasobach wód podziemnych'

 
Na otwarte wykłady dla uczniów zaprasza również Wydział Fizyki i Astronomii.