Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

mgr Norbert Szczepara

Rozprawa doktorska: 'Geologia i petrologia permskich skał wulkanicznych rejonu Świerzawy i Nowego Kościoła w niecce północnosudeckiej'