Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

mgr Iwona Korybska-Sadło

Rozprawa doktorska: 'Studium składu chemicznego i widm spektroskopowych arsenianów z historycznej kolekcji Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego'

mgr Beata Monika Biega

Rozprawa doktorska: 'Fermentacja metanowa wybranych substratow pochodzenia roślinno-spożywczego: analiza warunków procesu i możliwości energetycznego wykorzystania biogazu'

mgr Piotr Słomski

Rozprawa doktorska: 'Petrografia i charakterystyka porowatości wybranych ordowickich i sylurskich mułowców z polskiej części basenu bałtyckiego'