Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Lista aktualnie relizowanych projektów badawczych

Kierownik termin zakonczenia tytul kwota projektu
Jakub Kierczak 05.03.2016 Związek pomiędzy rodzajem ultrazasadowej skały macierzystej a mobilnością i biodostępnością wybranych pierwiastków w glebach serpentynitowych południowo-zachodniej Polski 333 970 zł
Wojciech Bartz 07.08.2016 Zastosowanie badań mineralogiczno-petrograficznych jako narzędzia do określania rozwarstwienia chronologicznego historycznych murów na przykładzie cysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu 285 024 zł
Piotr Wojtulek 28.08.2016 Ewolucja serpentynitowych ogniw ofiolitów Dolnego Śląska 149 240 zł
Anna Pietranik 20.03.2017 Wiek oraz wskaźniki petrogenetyczne zróżnicowanych chemicznie magm w strefie Niemczy. 305 820 zł
Elżbieta Słodczyk 24.03.2017 Odtwarzanie procesów magmowych i ewolucji skorupy kontynentalnej w zachodniej części Niżu Polskiego 149 955 zł
Jacek Szczepański 30.04.2017 Projekt SHALESEQ - Physiochemical effects of CO2 sequestration in the Pomeranian gas bearing shales. Pakiet: Microstructural and mineralogical studies of shales. 755 350 zł
Marek Awdankiewicz 15.07.2017 Ofiolit sudecki - wiek określony metodą U-Pb na cyrkonach przy użyciu precyzyjnej techniki ID-TIMS 106 390 zł
Jacek Puziewicz 21.07.2018 Płaszcz litosferyczny Ziemi pod Europą 958 633 zł
Jacek Szczepański 11.02.2019 Recykling przedwaryscyjskiej skorupy kontynentalnej w trakcie orogenezy waryscyjskiej na przykładzie kompleksów krystalicznych pasma Kamieńca Ząbkowickiego oraz metamorfiku Doboszowic (Sudety Środkowe, Masyw Czeski). 675 040 zł