Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Lista aktualnie relizowanych projektów badawczych

Kierownik

Rodzaj

projektu

Data rozpoczęcia /zakończenia Nazwa projektu Budżet projektu
Anna Pietranik

NCN

OPUS

21.03.2014

/20.03.2018

Wiek oraz wskaźniki petrogenetyczne zróżnicowanych chemicznie magm w strefie Niemczy. 305 820 zł
Jacek Puziewicz

NCN

OPUS

22.07.2015

/21.12.2018

Płaszcz litosferyczny Ziemi pod Europą 958 633 zł
Artur Sobczyk MINIATURA

25.08.2017

/24.08.2018

Rekonstrukcja metodami termochronologii niskotemperaturowej historii chłodzenia i ekshumacji środkowo-wschodniej części Wielkiego Kaukazu - badania pilotażowe 49 280 zł
Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz MINIATURA

13.09.2017

/12.09.2018

Potencjał radonowy terenu, a wielkość promieniowania gamma 49 500 zł
Jacek Szczepański

NCN

OPUS

12.02.2016

/11.02.2019

Recykling przedwaryscyjskiej skorupy kontynentalnej w trakcie orogenezy waryscyjskiej na przykładzie kompleksów krystalicznych pasma Kamieńca Ząbkowickiego oraz metamorfiku Doboszowic (Sudety Środkowe, Masyw Czeski). 675 040 zł

Katarzyna Kądziołka

MNiSW

Diamentowy

Grant

06.12.2016

/05.12.2018

Analiza środowiskowego wpływu historycznych żużli hutniczych z okolic Leszczyny i Kondratowa 146 614 zł 
Anna Potysz

NCN

FUGA

01.11.2016

/31.10.2019

Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów hutniczych z produkcji miedzi 601 420 zł
Magdalena Matusiak-Małek

NCN

OPUS 12

09.08.2017

/08.08.2020

Płaszcz litosferyczny pod północną Europą: porównanie skał litosferycznego płaszcza Ziemi z wybranych obszarów działania orogenezy kaledońskiej do skał płaszcza podściałającego kraton północnoatlantycki i wschodnioeuropejski 475 360 zł
Jacek Puziewicz

NCN

OPUS

27.06.2018

/26.06.2020

Zapis dynamiki płaszcza Ziemi w ksenolitach z wulkanu Oku (Kamerun, Afryka) 350 150 zł