Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Profesorowie emerytowani

Uwaga: aby zrealizować połączenie spoza instytutu
należy przed numerem wewnętrznym wybrać prefix 375.

 

prof. dr hab.

Franciszek

Czechowski

e-mail

prefix + 95-49

   

prof. dr hab.

Andrzej

Grodzicki

e-mail

prefix + 92-03

   

prof. dr hab.

Andrzej

Jasiński

e-mail

prefix +

   

dr hab.

Teresa

Kuszell, prof. nadzw. UWr.

e-mail

prefix + 95-28

   

prof. dr hab.

Michał

Mierzejewski

e-mail

prefix + 92-26

   

prof. dr hab.

Teresa

Oberc-Dziedzic

e-mail

prefix + 94-49

   

prof. dr hab.

Michał

Sachanbiński

e-mail

prefix + 94-43

   

prof. dr hab.

Irena

Wojciechowska

e-mail

prefix + 93-70