Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2016/2017

Terminy posiedzeń     Terminy przesyłania punktów do porządku obrad:

07.10.2016                   -do 23.09.2016

04.11.2016                   -do 25.10.2016

02.12.2016                   -do 25.11.2016

13.01.2017                   -do 05.01.2017

03.02.2017                   -do 27.01.2017

03.03.2017                   -do 24.02.2017

07.04.2017                   -do 31.03.2017

12.05.2017                   -do 05.05.2017

02.06.2017                   -do 26.05.2017

08.09.2017                   -do 01.09.2017