Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Posiedzenia naukowe

Posiedzenia naukowe Instytutu Nauk Geologicznych, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Polskiego Towarszystwa Mineralogicznego odbywają sie wspólnie - w czwartki o 15.15 w sali II, ING UWr (Wrocław, ul. Cybulskiego 30, 1 piętro). Kolorem zielonym oznaczone sa odczyty ING, niebieskim odczyty PTG, zas czarnym odczyty PTMin.

Strona domowa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

12.10.2017 
odczyty ING
Piotr Słomski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Charakterystyka porowatości wybranych mułowców z basenu bałtyckiego


19.10.2017 
odczyty PTG
Mateusz Pitura (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Historia eksploracji i geologia Marsa

26.10.2017 
odczyty PTG
Adam Kozłowski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Budowa geologiczna pogranicza Gór Orlickich i Stołowych - implikacje dla tzw. 'strefy nasunięcia Zieleńca'

 

 9.11.2017 
odczyty ING
Jacek Puziewicz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Co ja tutaj robię??? O badaniach na styku geologii, geofizyki i geochemii

 

16.11.2017 
odczyty PTG
Włodzimierz Mizerski (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Związek bloków przedpola kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce z blokami tego przedpola na Ukrainie

 

23.11.2017 
odczyty PTMin
Justyna Ciesielczuk, Monika Fabiańska, Padhraig Kennan, Magdalena Misz-Kennan (Uniwersytet Śląski)
Jak powstał hematyt na Marsie? Studium eksperymentalne i ziemskie analogi

 

30.11.2017 
odczyty PTMin
Alfred Majerowicz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Uzupełniające badania petrologiczne wybranych fragmentów ofiolitu ślężańskiego

 

7.12.2017 
odczyty PTG

Filip Duszyński, Piotr Migoń, Marek Kasprzak, Kacper Jancewicz (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, UWr)
Rozwój progów morfologicznych Gór Stołowych

 

 14.12.2017 
odczyty ING
Piotr Wojtulek, Tadeusz Kocowski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)
Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym

 

 4.01.2018 
odczyty ING

Paweł Dąbrowski, Michał Kulus, Piotr Wojtulek (Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Instytut Nauk Geologicznych, UWr)
Leczenie syfilisu związkami arsenu a biomineralizacja - studium bio- i petroarcheologiczne na przykładzie czaszki z dawnej nekropolii salwatorskiej we Wrocławiu

 

11.01.2018 
odczyty PTG
Jurand Wojewoda (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Rola Instrukcji w realizacji projektu Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski

 

18.01.2018 
odczyty PTMin
Anna Kukuła (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Ksenolity płaszcza Ziemi z Roju Dajek Heldburga (Niemcy): krystalizacja versus deformacja