Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Posiedzenia naukowe

Posiedzenia naukowe Instytutu Nauk Geologicznych, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Polskiego Towarszystwa Mineralogicznego odbywają sie wspólnie - w czwartki o 15.15 w sali II, ING UWr (Wrocław, ul. Cybulskiego 30, 1 piętro). Kolorem zielonym oznaczone sa odczyty ING, niebieskim odczyty PTG, zas czarnym odczyty PTMin.

Strona domowa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

12.10.2017 
odczyty ING
Piotr Słomski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Charakterystyka porowatości wybranych mułowców z basenu bałtyckiego


19.10.2017 
odczyty PTG
Mateusz Pitura (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Historia eksploracji i geologia Marsa

26.10.2017 
odczyty PTG
Adam Kozłowski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Budowa geologiczna pogranicza Gór Orlickich i Stołowych - implikacje dla tzw. 'strefy nasunięcia Zieleńca'

 

 9.11.2017 
odczyty ING
Jacek Puziewicz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Co ja tutaj robię??? O badaniach na styku geologii, geofizyki i geochemii

 

16.11.2017 
odczyty PTG
Włodzimierz Mizerski (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Związek bloków przedpola kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce z blokami tego przedpola na Ukrainie

 

23.11.2017 
odczyty PTMin
Justyna Ciesielczuk, Monika Fabiańska, Padhraig Kennan, Magdalena Misz-Kennan (Uniwersytet Śląski)
Jak powstał hematyt na Marsie? Studium eksperymentalne i ziemskie analogi

 

30.11.2017 
odczyty PTMin
Alfred Majerowicz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Uzupełniające badania petrologiczne wybranych fragmentów ofiolitu ślężańskiego

 

7.12.2017 
odczyty PTG

Filip Duszyński, Piotr Migoń, Marek Kasprzak, Kacper Jancewicz (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, UWr)
Rozwój progów morfologicznych Gór Stołowych

 

 14.12.2017 
odczyty ING
Piotr Wojtulek, Tadeusz Kocowski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)
Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym

 

 4.01.2018 
odczyty ING

Paweł Dąbrowski, Michał Kulus, Piotr Wojtulek (Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Instytut Nauk Geologicznych, UWr)
Leczenie syfilisu związkami arsenu a biomineralizacja - studium bio- i petroarcheologiczne na przykładzie czaszki z dawnej nekropolii salwatorskiej we Wrocławiu

 

11.01.2018 
odczyty PTG
Jurand Wojewoda (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Rola Instrukcji w realizacji projektu Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski

 

18.01.2018 
odczyty PTMin
Anna Kukuła (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Ksenolity płaszcza Ziemi z Roju Dajek Heldburga (Niemcy): krystalizacja versus deformacja

 

1.03.2018 
odczyty ING
Katarzyna Kądziołka (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Rekonstrukcja warunków wytopu metalu na podstawie historycznych żużli hutniczych ze Starego Zagłębia Miedziowego. Dotychczasowe rozwiązania i szanse na przyszłość

 

 8.03.2018 
odczyty PTG
Daniel Kieżun (DHI)
Modelowanie świata wody - budowa modeli i współpraca dydaktyczna

 

22.03.2018

odczyty ING

Dr hab. Jurand Wojewoda (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Inwazyjno-cykliczny charakter wypełniania wodą okresowych jezior w permskim basenie śródsudeckim

 

5.04.2018

odczyty PTG

Dr hab. Jurand Wojewoda, Mgr Aleksander Kowalski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Spękania 'wymuszone' jako strukturalna przesłanka mechanizmu cofania się progów morfologicznych w Górach Stołowych - implikacje regionalne

 

12.04.2018

odczyty PTMin

Dr Julita Biernacka (UAM Poznań)

Metasomatoza borowa skał karbonu i permu w podłożu i obrębie monokliny przedsudeckiej: dowody mineralogiczne, implikacje geologiczne

 

26.04.2018

odczyty PTG

Prof. Anna Wysocka (Uniwersytet Warszawski)

Miocen zapadliska przedkarpackiego (Polska, Ukraina, Mołdawia) - rozkład facji i ich relacja do ewolucji Karpat zewnętrznych

 

10.05.2018

odczyty ING

Prof. Teresa Oberc-Dziedzic (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Uroczyste nadanie sali 220 imienia prof. dr. Józefa Oberca. Wykład poświęcony postaci prof. dr. Józefa Oberca

 

17.05.2018

Prof. José R. Martínez Catalán (Department of Geology, University of Salamanca, Spain)

The Iberian Massif: Involved Variscan terranes and potential correlations with the Bohemian Massif and the Sudetes

 

24.05.2018

odczyty PTG

Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski (AGH w Krakowie)

Regionalne efekty tektoniczne w wynikach pomiarów stacji permanentnych GNSS dla wybranych przykładów rejonu Sudetów

 

7.06.2018

Mgr Iwona Korybska-Sadło (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)

Nowe wyniki badań arsenianiów z historycznej kolekcji Muzeum Mineralogicznego UWr