Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Posiedzenia naukowe

Posiedzenia naukowe Instytutu Nauk Geologicznych, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Polskiego Towarszystwa Mineralogicznego odbywają sie wspólnie - w czwartki o 15.15 w sali II, ING UWr (Wrocław, ul. Cybulskiego 30, 1 piętro). Kolorem zielonym oznaczone sa odczyty ING, niebieskim odczyty PTG, zas czarnym odczyty PTMin.

Strona domowa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

12.10.2017 
odczyty ING
Mgr Piotr Słomski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Charakterystyka porowatości wybranych mułowców z basenu bałtyckiego


19.10.2017 
odczyty PTG
Mgr Mateusz Pitura (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Historia eksploracji i geologia Marsa

 9.11.2017 
odczyty ING
Prof. Jacek Puziewicz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Co ja tutaj robię??? O badaniach na styku geologii, geofizyki i geochemii

 

16.11.2017 
odczyty PTG
Dr hab. prof. Włodzimierz Mizerski (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Związek bloków przedpola kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce z blokami tego przedpola na Ukrainie

 

 30.11.2017 
odczyty ING
Dr Piotr Wojtulek, dr hab. prof. Tadeusz Kocowski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)
Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym

 

7.12.2017 
odczyty PTG
Mgr Filip Duszyński, prof. Piotr Migoń, dr Marek Kasprzak, mgr Kacper Jancewicz (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, UWr)
Rozwój progów morfologicznych Gór Stołowych

 

 4.01.2018 
odczyty ING
Dr Paweł Dąbrowski, dr Michał Kulus, dr Piotr Wojtulek (Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Instytut Nauk Geologicznych, UWr)
Leczenie syfilisu związkami arsenu a biomineralizacja - studium bio- i petroarcheologiczne na przykładzie czaszki z dawnej nekropolii salwatorskiej we Wrocławiu

 

11.01.2018 
odczyty PTG
Mgr Monika Szokaluk (Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wskaźniki geologiczne jako główne markery przy identyfikacji upadków małych meteorytów w nieskonsolidowane osady glacjalne