Witamy w Instytucie Nauk Geologicznych UWr

Struktura Instytutu Nauk Geologicznych

Zakład Geologii Fizycznej  -  strona domowa zakładu

Skład osobowy zakładu:
  e-mailtelefonstrona www 
kierownik dr hab. prof. Jacek Szczepański 93-59 www 1 lub www 2   
prof. emerytowany prof. dr hab.  Teresa Oberc-Dziedzic 94-49    
adiunkt dr  Dawid Białek 94-53    
adiunkt dr  Stanisław Madej 94-53    
adiunkt dr  Elżbieta Słodczyk    
adiunkt dr  Waldemar Sroka 94-51    
st. wykładowca dr  Leszek Kurowski 94-48    
doktorant mgr  Marcin Goleń 94-63    
asystent/doktorant mgr  Piotr Słomski 94-48