Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Informacje dla studentów

Egzaminy - sesja letnia 2016/2017 lib-egzaminy-sesja-lato-17.xls
Regulamin rekrutacji Erasmus+ dla kierunków studiów GEOLOGIA, INŻYNIERIA GEOLOGICZNA lib-erasmus-regulamin_ing.pdf
Spotkanie informacyjne ERASMUS+ 2017/2018 11.04.2017 godz. 16.00 s.IV lib-spotkanie2017.jpg
Program MOST. 15 kwietnia-15maja rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018 www.most.amu.edu.pl lib-most_2017.pdf
Dodatkowy dyżur z-cy dyrektora ds. dydaktycznych w sprawach związanych z zakończeniem semestru (warunki, uznania ocen) lib-dyzur-dodatkowy_po-sesji.pdf
Informacja dla II roku geologii - ćwiczenia terenowe lib-informacja-dla-studentow-ii-roku-geologii-cwiczenia-terenowe.pdf
Egzaminy - sesja zimowa 2016/2017 lib-egzaminy-sesja-zimowa-16_17.xlsx
Informacja dla studentów II roku geologii - wybór przedmiotów fakultatywnych na semestr letni lib-informacja-dla-studentow-ii-roku-geologii-wybor-przedmiotow-fakultatywnych-na-lato.pdf
Informacja dla studentów I roku IG - wybór przedmiotów fakultatywnych na semestr letni lib-informacja-dla-studentow-i-roku-ig-wybor-przedmiotow-fakultatywnych-na-lato.pdf
Informacja dla studentów II roku IG - wybór przedmiotów fakultatywnych na semestr letni lib-informacja-dla-studentow-ii-roku-ig-wybor-przedmiotow-fakultatywnych-na-lato.pdf
KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Wrocławskim lib-z-dnia-23022016-r-w-sprawie-organizacji-roku-akademickiego-2016_2017-w-uniwersytecie-wroclawskim.pdf
Terminy egzaminów magisterskich - zima 2017 lib-terminy-egzaminow-magisterskich-zima-2017.pdf
Uwaga I rok studiów I i II-go stopnia oraz studiów doktoranckich - obowiązkowe szkolenie BHP/PPoż lib-szkolenie_bhp.pdf