Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Informacja o dostawcach i wykonawcach usług

Materiały biurowe

PARTNER PAPES Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Wagonowej 28A 
53-609 Wrocław
Anna Morys (realizator zamówień)

e-mail: a.morys@partnerpapes.pl
Telefon 71-359-85-10 wew. 10, tel. kom. 600-305-290
Umowa WNZKŚ.0009.D2018.JŁ: materiały biurowe

Realizacja w terminie: 01.06.2018 - 31.05.2020

 

Materiały eksploatacyjne

PARTNER PAPES Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Wagonowej 28A 
53-609 Wrocław 
Anna Morys (realizator zamówień)

e-mail: a.morys@partnerpapes.pl
Telefon 71-359-85-10 wew. 10, tel. kom. 600-305-290

Umowa WNZKŚ.0010.D.2018.JŁ: materiały eksploatacyjne

Realizacja w terminie: 01.06.2018 - 31.05.2019

  

Usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym

Usługę kurierską realizuje Poczta Polska SA.

Dane do zgłaszania usługi:
a) telefonicznie z numeru stacjonarnego: 804 104 104;
b) z telefonów GSM: +48 438-420-842;
c) za pomocą formularza na stronie internetowej www.pocztex.pl/zamow-kuriera. W takim wypadku należy w informacjach dodatkowych wpisać nazwę jednostki i nazwisko osoby zamawiającej;

d) za pomocą aplikacji Elektroniczny Nadawca. Korzystanie z tej formy wymaga uzgodnień z Pocztą Polską i nadania jednostce loginu. Ta forma zapewnia możliwość wglądu w historię zleceń konkretnych jednostek i generowania treści listów przewozowych (nalepek);

e) za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej. Osobą do kontaktów jest p. Marta Więckowska tel. -2930

Paczki pocztowe krajowe o wadze powyżej 10kg będą przyjmowane do wysyłki tylko w ramach usługi kurierskiej.

 

ID umowy: 388037

 
Realizacja w terminie: 30.06.2018 - 29.06.2020

  

Sprzedaż biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych

Firma  TOP PODRÓŻE

  • Poniedziałek-Piątek w godzinach: 9.00-18.00
  • Sobota w godzinach: 9.00-14.00

Dane kontaktowe:

www.toptur.pl

tel. 91 4893 993, 91 4310 397, 512 586 088, oraz nr alarmowy dostępny poza godzinami pracy biura +48 512 586 086

e-mail: uniwroc.lot@toptur.pl

Rezerwacji biletów należy dokonywać za pomocą formularza, który po dokładnym wypełnieniu i podpisaniu przez wyjeżdżającego oraz dysponenta środków należy wydrukować, a następnie odesłać jako skan w załączniku na powyższy adres e-mail.

Realizacja w terminie: 27.04.2018 - 27.04.2020