Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Odczyty w tym tygodniu:

  

19.10.2017  (godz. 15.15, s. II, ul. Cubulskiego 30, I piętro)
odczyty PTG
Mgr Mateusz Pitura (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Historia eksploracji i geologia Marsa

 

21.10.2017 (godz. 10.00, s. 503, pl. M. Borna 9, V piętro)

odczyt z cyklu 'Tajemnice Ziemi i Wszechświata'

dr Jolanta Muszer 
'Giganci paleozoicznych lądów i mórz' 

 

 

 

 

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI