Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Odczyty w tym tygodniu:

  

14.12.2017 (godz. 15.15 w sali II, ING UWr, ul. Cybulskiego 30, 1 piętro) 
odczyty ING
Piotr Wojtulek, Tadeusz Kocowski (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)
Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym

 

 

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia naszym absolwentom dyplomów ukończenia studiów

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia prof. Alfredowi Majerowiczowi nagrody
Ministra Środowiska - 'Geologia 2016' w kategorii Dorobek wynikający z
własnej pracy twórczej

 

Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI