Witamy w Instytucie Nauk Geologicznych UWr

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedną z największych placówek badawczych i dydaktycznych w Polsce zajmujących się naukami o Ziemi. Instytut zatrudnia ponad 50 pracowników dydaktycznych, w tym 5 uczonych z tytułem naukowym profesora. Zaletą kadry naukowej Instytutu jest młody wiek przeważającej większości profesorów i doktorów habilitowanych. Działalność badawcza i dydaktyczna Instytutu obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny geologii.

SEKRETARIAT Instytutu Nauk Geologicznych
Pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71
e-mail
The Institute of Geological Sciences at the University of Wrocław is one of the biggest academic institutions in Poland engaged in research and teaching in the domain of Earth sciences. Its academic staff comprises over 50 top-qualified, mostly young, teachers and researchers. The research and teaching activity of the Institute covers the whole range of broadly understood, pure and applied geological sciences.

Dyrekcja Instytutu

d y r e k t o r dr hab. prof. Henryk Marszałek
z-ca dyr. ds. naukowych dr hab. Jacek Gurwin
z-ca dyr. ds. dydaktycznych dr Waldemar Sroka
z-ca dyr. ds. ogólnych dr Wojciech Drzewicki
kierownik administracyjny Instytutu mgr Marta Buczyńska

Ogłoszenia

Odczyty w tym tygodniu


INŻYNIERIA GEOLOGICZNA - 3,5 letnie studia inżynierskie w Instytucie Nauk Geologicznych


Reportaże i filmy dokumentalne:
PROFESOR WROCŁAW - JÓZEF ZWIERZYCKI